Algemene Voorwaarden

1) Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Form. en een Lid, tenzij Form. en het Lid voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

 

2) Definities

• Form. : Form. BVBA statutair gevestigd te Mechelen, Fortuinstraat 84, 2800 Mechelen.
• Lid: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij Form.
• De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Form. en het Lid.